English

FAQ

Priser og Booking til arrangement

Prisen er oppgitt per pod(soverom) og inkluderer skatter og avgifter. Reservasjonen må betales ved bestilling og kan ikke endres etter dette tidspunkt.  Reservasjonen kan ikke endres, og innbetalt beløp refunderes ikke etter kanselleringsfristens utløp.

Innsjekk etter kan gjøres mellom kl 15:00- 21:00 og utsjekk skal gjøres innen kl. 12:00.

All insjekking etter kl 21:00 vil kanselleres og den reserverte pod`en vil bli fristilt. Det er da ikke mulig får kunden å benytte seg av sin reservasjon og kjøpet vil ikke refunderes til kunden.

Dersom utsjekk blir gjort senere enn avtalt tidspunkt vil gjesten belastes et tillegsgebyr iht kjøpsvilkårene.  Våre utleverte nøkkelkort må også returneres til resepsjonen ved utsjekk. Dersom kortene ikke blir returnert,  vil det gjesten belastes med et tillegsgebyr iht kjøpsvilkårene

Du må være fylt 18 år for å bo alene hos oss.

Vårt bookingsystem til ulike arrangementer vil snart lanseres, og vil være tilgjengelig for booking via vår hjemmeside, til de  arrangementene der Podtown er tilstede.

Podtown kommer til å bruke den informasjon du oppgir ved transaksjoner på nettsiden. Slik informasjon omfatter kredit- og betalingskortinformasjon samt adresser for leveranser og fakturaer.
Podtown  tar alle forhåndsregler for å beskytte den informasjon du gir på dette området i forbindelse med dine transaksjoner via Vipps og faktura via Visma.

Håndtering av personopplysninger

Podtown håndterer dine personopplysninger i henhold til norsk Lov om behandling av personopplysninger, og ivaretar den personlige integriteten ved håndteringen av dine personopplysninger.

Ved påmelding til nyhetsbrev eller forespørsel via vårt  kontaktskjema, har Podtown  rett til å bruke dine personopplysninger for å sende ut informasjon om tilbud og produkter til deg. Ønsker du ikke å motta slik informasjon, ber vi deg kontakte kundeservice som du når enten gjennom å sende e-post til post@podtown.no eller ringe på +47 41765580

Brukeren har rett til, etter skriftlig søknad/epost til Podtown, å få informasjon om hvilke personopplysninger som finnes registrert om brukeren. Eventuelle feilaktige personopplysninger kan brukeren be om å få rettet. Brukeren kan også be om å få personopplysningene slettet. En slik søknad leveres til Kundeservice ved at du sender en e-post til post@podtown.no eller ved å kontakte kundeservice per telefon +47 41765580

 

Du kan lese mer om hvilke data vi innhenter på Personvernsopplysninger.

Vilkår og regler

Avtale angående reservasjon av  pod (soveplass) i Podtown i forbindelse med et arrangement

Podtown AS, Org nr 912 247 147 MVA

Rev:01, 1.februar 2018

Kontaktinformasjon:

Adresse: Kvaløya 30, 5385 Bakkasund
Tlf: 41765580

E-postadresse: post@podtown.no

 

 1. 1. INNLEDNING/GENERELT

Denne avtalen regulerer forholdet mellom Podtown AS (heretter betegnet som «Leverandøren») og en person som reserverer en pod i Podtown (heretter betegnet som «Gjesten»). Avtalen gjelder reservasjon av en pod (heretter betegnet som «Produktet») i Podtown i forbindelse med et arrangement.

Selv om Leverandøren stiller med Produktet i forbindelse med et arrangement, har ikke Leverandøren noe ansvar for forhold som gjelder gjennomføring av arrangementet.

 

 1. 2. PRODUKTINFORMASJON

Podtown er en mobil overnattingsby som til dags dato består av 11 podtell. Podtown er et trygt og komfortabelt overnattingssted under et arrangement, og kan reserveres til en rimelig pris. Som gjest får du din egen oppredde private pod (soverom) som er godt isolert, har varme i gulvet, aircondition, friskluftanlegg, TV og lademuligheter. Alle gjestene får sitt eget nøkkelkort som betjener inngangsdøren til podtellet og i tillegg betjener inngangsdøren til sin private pod.

 

Det er en døgnåpen betjent resepsjon i Podtown som hjelper til med innsjekk og utsjekk, i tillegg til vakter som er behjelpelig hele døgnet for å ivareta komforten og sikkerheten til gjestene. Alle podtellene er bygget i brannhemmende materialer og er utstyrt med lavstrøms LED.

 

Se hjemmesiden: www.podtown.no/faq for mer informasjon om tjenesten.

 

 1. 3. PRISER

Prisen for overnatting i Produktet under et arrangement vil være den prisen som til enhver tid er oppgitt på Podtown sin hjemmeside. Prisen som er oppgitt er per Produkt og gjelder for en total overnattingspakke i forbindelse med et arrangement.

Alle priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer skatter og avgifter. Den totale kostanden for oppholdet vil vises før reservasjonen blir gjennomført.

 

 1. 4. FORBEHOLD

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/tjenester på hjemmesiden til Podtown.

 

 1. 5. AVTALEINNGÅELSE

Gjesten kan reservere Produktet via Leverandøren sin hjemmeside. Avtalen er bindende når Gjestens reservasjon er mottatt av Leverandøren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen dersom det har forekommet en skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Leverandør i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i arrangørens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Gjesten må oppgi navn, adresse og kontaktinformasjon ved reservasjonen, samt hvilken overnattingspakke Gjesten ønsker på arrangementet. Gjesten må være over 18 år for å kunne reservere Produktet gjennom nettsiden og for å kunne bo alene i Produktet.

 

 1. 6. BEKREFTELSE PÅ RESERVASJONEN

Når Leverandøren har mottatt Gjestens reservasjon, skal Leverandøren så raskt som mulig bekrefte reservasjonen ved å sende en bekreftelse til Gjestens oppgitte email. Bekreftelsen skal inneholde hvilket produkt som er bestilt, antall enheter bestilt, varigheten av oppholdet, beløpet som er betalt og praktisk informasjon i forbindelse med reservasjon av Produktet.  

Gjesten skal kontrollere at bekreftelsen samsvarer med reservasjonen. Er det ikke samsvar mellom bekreftelsen og reservasjonen, skal Gjesten ta kontakt med Leverandøren snarest mulig.

 

 1. 7. BETALING

Gjesten betaler for Produktet ved gjennomføring av reservasjonen på Leverandøren sin hjemmeside.

Betalingen blir gjennomført ved bruk av Vipps betalingsløsning. Leverandøren er ikke ansvarlig for tekniske problemer som oppstår når Gjesten bruker denne betalingsløsningen. Leverandøren er heller ikke ansvarlig dersom betalingen ikke kommer gjennom i tide på grunn av forhold ved betalingsløsningen, og Gjesten på grunn av dette ikke får gjennomført sin reservasjon.   

 

 1. 8. MULIGHET FOR KANSELLERING
  Etter at reservasjon av Produktet er gjennomført og avtalen er inngått, kan ikke Gjesten endre reservasjonen. Gjesten har 24 timer til å kansellere reservasjonen og etter dette tidspunktet vil ikke det innbetalte beløpet refunderes.

Lov av 20. juni 2014 nr. 27 (Angrerettloven) kommer ikke til anvendelse ved reservasjon av Produktet.

Dersom arrangementet som Produktet skal være til stede på blir avlyst, kan Leverandøren kansellere Gjesten sin reservasjon. Ved en slik kansellasjon har ikke Gjesten krav på refusjon av det innbetalte beløp.

Dersom arrangementet blir flyttet til et senere tidspunkt, vil avtalen bestå og Gjesten kan benytte seg av Produktet på den nye tiden for arrangementet med mindre Leverandøren har andre forpliktelser for den nye tiden og av den grunn ikke kan stille med Produktet.

 

 1. 9. FREMLEIE

Dersom Gjesten allikevel ikke kan benytte seg av reservasjonen av Produktet, kan Gjesten inngå en avtale med en tredjepart om at tredjeparten skal tre inn i reservasjonen til gjesten under arrangementet. Gjesten vil ved en slik avtale med tredjepart fremdeles stå ansvarlig etter denne avtalen dersom ikke annet avtales med Leverandøren. Gjesten og Leverandøren kan bli enige om at tredjeparten kan inngå en separat avtale med Leverandøren og dermed frigjøre Gjesten fra sine forpliktelser etter denne avtalen. 

Endringene må meldes inn til post@podtown for at endringen skal være gyldig. Dette er på grunn av gjestenes sikkerhet og i henhold til brann og sikkerhetsreglementet i Podtown.

 

 1. 10. VARIGHET

Arrangementets varighet, og dermed varighet for reservasjonen av Produktet, skal fremgå av bekreftelsen som Gjesten får på mail etter at reservasjonen er gjennomført.

 

 1. 11. INNSJEKK/UTSJEKK

Ved ankomst må Gjesten henvende seg til resepsjonen for å sjekke inn. Innsjekk må foretas på den første dagen av gjestens leieperiode mellom klokken 15:00 og. 21:00. Dersom Gjesten ikke møter opp innen oppgitt innsjekkingsperiode (senest kl. 21:00), vil reservasjonen kanselleres dersom ikke annet er avtalt. Produktet vil da bli fristilt til Leverandørens disposisjon og Gjesten vil ikke få refundert beløpet som er betalt inn.

Ved innsjekk vil det utleveres et nøkkelkort til Gjesten, og all nødvendig informasjon om oppholdet og sikkerheten i Podtown vil bli gitt.

Utsjekk er kl. 12:00 på den siste dagen av gjestens opphold i henhold til avtalen, dersom ikke annet er avtalt med Leverandøren. Dersom utsjekk blir gjort senere enn avtalt tidspunkt, må Gjesten betale et tilleggsgebyr i henhold til selskapet satser på kr 200

Ved utsjekk skal Nøkkelkortet leveres tilbake i resepsjonen. Dersom dette ikke blir gjort, vil det tilfalle et gebyr i henhold til selskapets satser kr 50 pr kort

 

 1. 12. REKLAMASJON

Dersom Gjesten oppdager feil eller mangler på Produktet, må dette varsles til resepsjonen i Podtown innen rimelig tid etter at feilen eller mangelen ble oppdaget. Gjesten vil da få tildelt ny vare eller få økonomisk kompensasjon for ulempen feilen eller mangelen medfører, med mindre mangelen er uvesentlig.

 

 1. 13. GJESTENS ANSVAR OG PLIKTER

Gjesten plikter å undersøke Produktet når dette stilles til rådighet, og må melde fra så snart som mulig til resepsjonen dersom det skulle være skalder eller mangler ved Produktet. Dersom ikke dette blir gjort vil Gjesten stilles ansvarlig for eventuelle skader på Produktet som måtte avdukes etter utsjekk. Det vil i da tilfalle et erstatningsgebyr i samsvar med skadeomfanget, ogkravet vil bli sendt sendt til gjesten via selskapets betalingsløsning.

Gjesten plikter videre å gjøre seg kjent med de regler som gjelder under oppholdet i Produktet og følge disse, samt å sette seg inn i brann- og sikkerhetsinstrukser som er oppslått på området. Disse instruksene er også tilgjengelig ved podtellets utgangsdør. Gjesten plikter å holde støynivået nede i Podtown etter kl. 00.00 med hensyn til de andre gjestene som ønsker å sove.

Gjesten skal under hele oppholdet i Produktet behandle Produktet, med det inventar og utstyr som er knyttet til det, på en slik måte at ingen skade eller unødvendig slitasje blir påført Produktet. Det samme gjelder podtellet Produktet er en del av. Produktet skal ved utsjekk være i vesentlig samme stand som da Gjesten sjekket inn.


Produktet er ment for å huse én person i en enkeltpod og to personer i en dobbeltpod. Det er ikke lov å bo flere personer i Produktet enn det antall personer Produktet er ment for. Dette er blant annet begrunnet med hensyn til brannsikkerhetsreglene. Det er heller ikke lov å ha med husdyr inn i Produktet. Det er forbudt å røyke i hele podtellet.

 

 1. 14. LEVERANDØRENS ANSVAR OG PLIKTER

Leverandøren skal ha Produktet klart til avtalt tid og sted for Gjestens innflytting. Produktet skal være i god stand og i samsvar med produktbeskrivelsen.

Leverandøren skal stille med en døgnåpen resepsjon som skal ivareta komforten og tryggheten for Gjesten.

Leverandøren er ikke ansvarlig for skade eller tap av personlige eiendeler som befinner seg i Gjestens podtell eller i Produktet i løpet av oppholdet. Leverandøren er heller ikke ansvarlig for eiendeler som blir gjenglemt av Gjesten ved avsluttet opphold.

Leverandøren har ikke noe med selve gjennomføringen av arrangementet å gjøre. Dette innebærer at dersom arrangementet skulle bli avlyst eller flyttet, vil ikke Gjesten ha krav på refusjon av pengene som er betalt inn for reservasjonen av Produktet. Leverandøren er heller ikke ansvarlig for andre skader eller tap som Gjesten pådras i forbindelse med arrangementet.

 

 1. 15. MISLIGHOLD

Dersom Leverandøren i vesentlig grad misligholder sine forpliktelser etter denne avtalen, kan Gjesten kansellere reservasjonen. Leverandøren må imidlertid gis rimelig anledning til å avhjelpe misligholdet ved retting eller ved å gi Gjesten et nytt Produkt. Dersom retting eller et nytt Produkt ikke er aktuelt eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at Gjesten har klaget over mangelen, kan Gjesten kreve et forholdsmessig prisavslag.

Dersom Leverandørens mislighold av pliktene etter denne avtalen skyldes hindringer utenfor Leverandørens kontroll (force major) som Leverandøren ikke med rimelighet kunne ha forutsett, foreligger det ikke et mislighold etter denne avtalen. Dette kan være skade på produktet i forbindelse med transport, eller forsinkelse av avtalt leveringstid på produktet fra transportørens side.

Tekniske feil som måtte oppstå eller komme til Gjestens kunnskap i leieperioden, og som kan utbedres innen en tid som står i rimelig forhold til Gestens behov og oppholdets varighet, gir ikke Gjesten rett til å avbestille reservasjonen og kreve beløpet som er innbetalt refundert.

Dersom Gjesten misligholder sine plikter etter denne avtalen, kan Leverandøren kansellere reservasjonen med umiddelbar virkning. Gjesten vil ikke får refundert det innbetalte beløpet i et slikt tilfelle.

Dersom arrangementet avlyses og det ikke lenger vil være behov for reservasjonen av Produktet, vil det ikke være et mislighold etter denne avtalen at Leverandøren ikke stiller med Produktet til avtalt sted og tid.

 

 1. 16. ERSTATNING

Gjesten kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av Leverandørens mislighold, for så vidt Leverandøren ikke godtgjør at misligholdet eller årsaken til dette skyldes hindring utenfor Leverandørens kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgende av.

Gjesten kan under ingen omstendigheter kreve erstatning for tap som oppstår i forbindelse med deltagelse på arrangementet.

Dersom Produktet blir påført skader eller unødvendig slitasje på grunn av Gjestens atferd under oppholdet, plikter Gjesten å erstatte de skadene som har oppstått. Dersom Produktet er så skadet at det ikke vil være tid for Leverandøren å få reparert skadene før et nytt arrangement eller en ny gjest skal flytte inn, må Gjesten erstatte det tap som Leverandøren blir påført ved å ikke kunne tilby et komplett produkt til neste gjest.

 

 1. 17. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Leverandøren vil behandle personopplysninger som blir innhentet i forbindelse med utleie av Podtown i samsvar med de krav som stilles til behandling av personopplysninger etter lov av 14. april 2000 (personopplysningsloven), samt kravene i den nye personvernsforordningen (GDPR) som trår i kraft 1. juli 2018.

 

 1. 18. TVISTELØSNING

Dersom det oppstår en tvist mellom partene i forbindelse med denne avtalen, skal tvisten så langt det er mulig søkes løst i minnelighet mellom partene. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet, kan hver av partene bringe saken inn for de ordinære domstoler for en endelig avgjørelse. Avtalt verneting er Bergen Tingrett.

For bevegelseshemmede

For personer med bevegelseshemming/rullestol vil vi være tilgjengelig hele døgnet og kan hjelpe deg som vår gjest.

Dessverre er ikke våre modeller direkte tilpasset for personer med bevegelseshemming pr idag, Blant annet er sovepod`er gjerne stablet i høyden med stige for tilkomst til de øverste fasilitetene. I kontainerene er det flere rom med sovepod`er, men gang og areal er ikke tilpasset tilkomst med rullestol.

Men vi planlegger å tilrettelegge dette så godt vi kan. De arrangementer og festivaler vi vil være tilstede på vil også avgjøre hvilke muligheter vi har til bedre tilrettelegging for gjester med bevegelseshemming. Vi jobber tett sammen med arrangørene for å gjøre opphold og tilkomst til våre podtowns så komfortabelt og enkelt som mulig for alle våre gjester. 

Men vi har personell i Podtown som kan hjelpe til med å komme inn og ut av podtellet. Som hjelpemiddel og ekstra sikkerhet er samtlige pod`er installert med nødknapp. Dersom denne knappen  aktiveres vil det gå en melding i resepsjonen om hvilken person som trenger hjelp, slik at vi da vil assistere vedkommende.

Har du spørsmål om dette vennligst kontakt oss, og vi skal gjøre vårt beste for at du vil få et trygt og komfortabelt opphold hos oss i Podtown.

Generelle priser pr arrangement

Våre overnattingspakker er basert på følgende priser:

Overnatting i enkel pod:
Onsdag til fredag: 698 kr pr. natt = 1396 kr
Onsdag til søndag: 698 kr pr. natt = 2796 kr
Torsdag til søndag: 698 kr pr. natt = 2094 kr
Fredag til søndag: 798 kr pr. natt = 1596 kr

Overnatting i dobbel pod:
Onsdag til fredag: 1098 kr pr. natt = 2196 kr
Onsdag til søndag: 1098 kr pr. natt = 4392 kr
Torsdag til søndag: 1098 kr pr. natt = 3294 kr
Fredag til søndag: 1198 kr pr. natt =  2396 kr

*Endringer i priser kan forekomme. Endelige priser blir oppgitt i vårt bookingsystem

under hvert arrangementent

Generell info om å bo i Podtown
 • Når du ankommer podtown sjekker du inn i vår resepsjon hvor du vil bli tatt imot av vårt servicepersonell som er tilgjengelig under hele oppholdet.
 • Innsjekking vil foregå mellom kl. 15:00 og 21:00. Dersom du har booket overnatting i podtown og ankommer senere enn klokken 21:00 vil du miste alle rettigheter til ditt kjøp, med minde noe annet er avtalt med oss. Podtown kan da fristille den aktuelle overnattingspod`en.
 • De vil  utleveres nøkkel/strømkort og gitt all nødvendig informasjon om oppholdet og sikkerheten i podtown. Kortet skal leveres tilbake i resepsjonen ved utsjekkdag innen kl 12:00. Dersom dette ikke blir gjort, vil det tilfalle et ekstra gebyr på 50 kr, og bli trukket fra leietakers kredittkort eller etterfakturert.
 • Dere vil også bli presentert for din reserverte pod og bli instruert for alle fasalitetene vi har å by på. Overnattingspod`ene er ferdig oppreidd og klar til bruk.
 • Det er viktig at leietaker melder fra om dersom det skulle være skader eller mangler i overnattingspoden. Dersom ikke dette blir gjort vil leietaker stilles ansvarlig for eventuelle skader som måtte avdukes etter utsjekk. Det vil da bli tilfalle et ertatningsgebyr ift skadeomfang, og trukket fra leietakers kredittkort eller etterfakturert.
 • I Podtown tilbyr vi deg 24/7 resepsjon, toalett og dusjfasaliteter m.m. Alle fasalitetene er tilgjengelig under hele arrangementet. Det blir lagt opp til at gjestene får kose seg hele dagen og kvelden i podbyen, men etter midnatt skal støynivået dempes i podtown slik gjestene får en rolig natt. Stoler og sittergupper blir da rigget ned for natten og bruk av musikkanlegg er ikke tillat med hensyn til dine medgjester
 • Håndklede må gjesten selv ta med men kan leies/kjøpes ved behov, og ekstra lagringsplass for personlige eiendeles kan leies i resepsjonen.
 • Det vil være vakter som vil være behjelpelig hele natten for å ivareta komforten og sikkerheten til gjestene.
Lukk skjema

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få spennende nyheter om Podtown før alle andre!

Ved klikk på send godtar jeg Podtown sine vilkår og personvernregler